มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

>> ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 ( MERS หรือ โรคเมอร์ส)
  •  

ไม่มีความคิดเห็น: